Ostutingimused

 • Veebipoe (edasipidi Projektipank) omanik on A.Northlandica OÜ (registrikood  14513757), asukohaga Tulika 31, Tallinn.

 

MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS
 • Müügitingimused kehtivad Projektipank.com veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja A.Northlandica OÜ vahel toodete ostmisel.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Projektipank.com veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 • A.Northlandica OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Projektipank.com veebilehel.
 • Teave toote kohta on esitatud Projektipank veebipoes vahetult toodete juures.
HINNAD
 • Projektipank veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud eurodes toodete juurde.
 • Tooted edastatakse digitaalselt ja on arvestatud toote hinna sisse.
 • Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohandatakse Kliendi ja A.Northlandica OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 • Northlandica ei ole km kohuslane. Käibemaksu ei tule juurde ega ei sisaldu hinnas.
MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE
 • Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud A.Northlandica OÜ arveldusarvele.
 • Maksevõimalused on kuvatud kassas.
 • Tasuda saab pangaülekandega, arve alusel või pangalingi kaudu.
 • Pangalinke vahendab Montonio Finance OÜ. A.Northlandica OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.
 • Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel A.Northlandica OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist.
TELLIMUSE VORMISTAMINE
 • Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.
 • Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning vajutada “Esita tellimus”
 • Ekraanile kuvatakse tasu suurus, mille saab tasuda pangaülekandega, arve alusel või pangalingi kaudu.
KOHALETOIMETAMINE
 • Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) teavitab A.Northlandica OÜ klienti makse kätte saamisest ning saadab tellitud toote kliendile kokkulepitud viisil.
 • Kui makse on kinnitatud väljastatakse projekti dokumendid 1-7 tööpäeva jooksul e-maili teel.
 • Tellitud projekti dokumendid saadetakse tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressile.
 • Lihtsustatud projektiga on võimalik tutvuda – Annex 1 SHP
MEELESPEA
 • Projektipank.com veebilehelt ostetud projekti materjal on poola keeles.
 • Projektipank.com veebilehelt ostate endale projekti litsentsi ja õigused, et projekti lahendust käidelda ja muuta.
 • Projekti ostmisel tulevad kaasa järgmised materjalid:
  • Hoone vaated (joonised sisaldavad nt kõrgus märkidega, materjali kirjeldusega, jne)
  • Detailsed korruste plaanid(joonised sisaldavad nt plaani mõõtudega, vajalike ventilatsiooni kanalite asukohtadega, sanitaarseadmete asukohad jne)
  • Katuse plaan (joonised sisaldavad nt kõrgusmärgid, plaani mõõdud, kalded protsentides/ kraadides, vihmaveesüsteemi materjali/ paigaldus jne)
  • Hoone lõiked (joonised sisaldavad nt kõrgusmärgid, plaani mõõdud, talad/ sarikad, kalded jne)
  • Konstruktsioonide kirjeldused, mis on tähistatud plaanidel/ lõigetel
  • Avatäidete joonised
  • Vundamendiplaan (joonis sisaldab nt mõõdud, taldmiku joonised, hoone siseste kandevkonstruktsioonide paiknemine jne)
  • Katuse sarikate plaan (joonis sisaldab nt mõõte, sarika sammud, sarikate tähistused, sarika elementide mõõdud jne)
  • Avade silluste ja kandevpostide skeemid (joonised sisaldavad nt armatuuride klasse, mõõte, armatuuride paiknemist jne)
  • Hoone sisese veetorustiku paiknemine ja läbimõõdud
  • Hoone sisese kanalisatsioonitorustiku paiknemine, läbimõõdud, kalded vastavalt toru pikkusele, profiiljoonis
 • Projekti muudatuste tegemine vastavalt kliendi soovile, detailplaneeringule/projekteerimistingimustele ja ehitusloa taotlemine vastavalt seadustele ja määrustele on lisateenus.
 • Muudatuste tegemiseks soovitame pöörduda HAUSTEC OÜ projekteerimis ettevõtte poole. Kontakti leiad SIIT.
VASTUTUS
 • A.Northlandica OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab A.Northlandica OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
VÄÄRAMATU JÕUD
 • A.Northlandica OÜ ei vastuta kliendile tekitatud kahjude või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida A.Northlandica OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.
ISIKUANDMETE KAITSE JA TURVALISUS
 • Projektipank.com lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele välja arvatud projekti edastamiseks ARCHIPELAG disainistuudiole ja/või turundus-koostööpartneritele emailide edastamiseks.
 • Isikuandmete kasutamise kohta on rohkem kirjutatud Projektipank privaatsuspoliitika lehel.
PRETENTSIOONIDE ESITAMISE KORD
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
KONTAKTANDMED

A.Northlandica OÜ
Puiestee tn 8 Sõmeru alevik, Rakvere vald Lääne-Virumaa 44201
Registrikood: 14513757
Telefon: +372 51935981
E-post: hello@projektipank.com